Dobročinstvo

Beit Habad Srbija je pokrenuo poseban Dobrotvorni centar, koji je osnovan kako bi pomogao ugroženima i ljudima u nevolji.

Pre svega, pružamo pomoć pri zapošljavanju. Nezaposlenima pomažemo da pronađu posao, od kog će moći časno i dugoročno da se izdržavaju. Mnogi Jevreji su se zaposlili zahvaljujući angažovanju Habad Srbija-e.

Ugroženima pomažemo snabdevanjem hranom, novcem za lekove i plaćanjem računa za struju i grejanje.

Brinemo o hospitalizovanim pacijentima, posećujemo ih, obezbeđujemo im košer hranu i uveravamo se da dobijaju najbolju medicinsku negu.

Čak i jevrejski zatvorenici, koji borave u lokalnim zatvorima, dobijaju poseban tretman. Odlazimo im u posete i bodrimo u trenucima teskobe, tu smo da ih saslušamo i da im pomognemo u održavanju kontakta sa članovima njihovih porodica, koji borave u inostranstvu.

Kako bismo bili u mogućnosti da pomognemo drugima, potrebna nam je Vaša pomoć. Budite i Vi partner i donirajte Dobrotvornom centru Habad Srbija.